Nowa wersja KUB w sierpniu?

Zakończyły się już konsultacje publiczne pierwszej wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Podczas lipcowego posiedzenia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zapowiedziano, że nowa wersja projektu KUB opublikowana zostanie już w sierpniu.

Podczas obrad Komisji podsumowano dotychczasowe prace. Wśród głównych celów Kodeksu Ministerstwo Infrastruktury wskazuje przywrócenie ładu przestrzennego, usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie sprawnej realizacji inwestycji celu publicznego (prezentacja MIB dostępna tu).

Jedną z największych rewolucji, jakie przewiduje projekt jest zastąpienie decyzji o warunkach zabudowy, zgłoszenia budowlanego, pozwolenia na budowę czy zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania jedną zgodą inwestycyjną.

Kodeks rozwiązać ma problemy związane z brakiem dostępu do drogi publicznej oraz odpowiedniej infrastruktury (szczególnie w odniesieniu do nowych inwestycji, lokalizowanych na obrzeżach miast). Przepisy pomóc mają w walce z chaosem planistycznym, zupełnym brakiem kontroli nad tablicami i banerami reklamowymi, niewłaściwym sytuowaniem obiektów uciążliwych, takich jak farmy wiatrowe czy fermy. Kodeks ma jednoznacznie określać strony postępowania, zlikwidować pojęcie obszaru oddziaływania obiektu, wprowadzić nowe zasady sytuowania obiektów, a także nowe pojęcie obszaru zorganizowanego inwestowania (OZI), który ułatwić ma współpracę inwestorów publicznych i prywatnych.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w nowej wersji Kodeksu omówię zaraz po jego opublikowaniu.

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami Ministerstwa nowa wersja projektu ma zostać skierowana pod obrady Sejmu w pierwszym kwartale 2018 r.

Czekamy z niecierpliwością!

Komentarze Facebook