Wykorzystując projekt innego architekta bez jego zgody możesz zostać ukarany dyscyplinarnie

Wykorzystanie projektu innego architekta bez jego zgody, poza odpowiedzialnością cywilną i karną, może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Świetną okazją do poruszenia tematu praw autorskich w architekturze, jest wydany w zeszłym …

Decyzja konserwatora zabytków a ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Problemy, z którymi spotykają się architekci w ramach projektowania przy zabytkach usytuowanych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej jako MPZP) oraz analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, pozwalają sformułować dwa …