O blogu

O blogu

Jak trudno jest na bieżąco śledzić wszystkie zmiany legislacyjne bezpośrednio i pośrednio związane z zawodem architekta, mogliśmy przekonać się w ciągu ostatnich kilku lat.

Pomysł prowadzenie bloga, na którym poruszane będą wszystkie zagadnienia prawne odnoszące się do pracy architekta, powstał podczas pisania pracy doktorskiej.

Jako prawnik nabieram coraz większego podziwu dla architektów, którzy naprawdę sprawnie poruszają się w tak rozległym gąszczu przepisów prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony zabytków, ochrony środowiska i przyrody czy prawa autorskiego.

Jednak rozwijające się technologie, konieczność dostosowywania przepisów prawa krajowego do unijnego i wreszcie najważniejsze – chęć usprawnienia procesu inwestycyjnego sprawiają, że regulacji jest coraz więcej, a przepisy uzupełniają się i przenikają.

Stąd pomysł, żeby na bieżąco informować o zmianach, komentować je oraz konfrontować z codzienną praktyką architekta – jego wizytami w urzędach, negocjacjami z inwestorem itd.

Prawo to nie tylko kodeksy i ustawy! Równie ważne jest orzecznictwo sądów i trybunałów, stanowiska doktryny, interpretacje właściwych organów, praktyka przyjęta w urzędach, czy wreszcie postulaty de lege ferenda wysuwane przez środowisko.

Żeby naprawdę dobrze zrozumieć swoje prawa i obowiązki jako uczestnika procesu inwestycyjno-budowlanego architekt powinien nie tylko czytać przepisy, ale też mieć świadomość tego, jak są one interpretowane przez urzędy i sądy.

Mam wielką nadzieję, że ten blog stanie się nie tylko miejscem, gdzie można sprawdzić co nowego w przepisach i orzecznictwie, ale też przestrzenią wymiany doświadczeń, przedstawiania wątpliwości i ich rozwiewania?