Zmiany w zasadach funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Kto będzie wydawał zgodę inwestycyjną oraz decyzję zintegrowaną, jakie będą zasady powoływania inspektorów nadzoru budowlanego, jaki będzie zakres uprawnień poszczególnych organów administracji po wejściu w życie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego? Wątpliwości te …