O mnie

 

dr Magdalena Wółkowska

Jestem absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2018 r. obroniłam pracę doktorską pt. Wypowiedź artystyczna architekta w świetle standardów ochrony praw człowieka na Wydziale Prawa UMK. Ukończyłam również studia I stopnia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dziedziną, która sprawiła, że zostałam prawnikiem są prawa człowieka – które pozornie z pracą architekta mają niewiele wspólnego. A jednak nic bardziej mylnego! Stąd pomysł na obronę tej hipotezy w pracy doktorskiej.

Mimo że zawsze trudno było mi się ostatecznie zdecydować, co właściwie chcę w życiu robić – być prawnikiem, czy zajmować się sztuką – to chyba na reszcie udało mi się znaleźć ideale połączenie, którym jest dla mnie praca w Krajowej Izbie Architektów, gdzie zajmuję się legislacją. Konieczność śledzenia, analizowania i „przekładania” na sytuację architekta zmian w przepisach daje poczucie bycia ciągle „na bieżąco”.

Nie ma jednak nic cenniejszego niż możliwość rozmowy z mnóstwem wspaniałych ludzi – architektów, traktujących swój zawód jako misję, pasję czy nawet powołanie. Tylko to pozwala zrozumieć, dlaczego właściwie zawód architekta jest zawodem zaufania publicznego, na czym polega jego odpowiedzialność, po co architektom (i ich klientom) etyka zawodowa. I wreszcie, mam teraz możliwość zetknięcia się z realnymi problemami osób wykonujących zawód architekta, stąd prawo mogę konfrontować z rzeczywistością, a to jest dla mnie najcenniejsze.

Z ogromną przyjemnością będę nie tylko analizowała bieżące problemy prawne, zmiany w przepisach, ale też rozwiązywała kazusy, które podsuwa życie.