O mnie

dr Magdalena Wółkowska

Jestem absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W styczniu 2018 r. uzyskałam stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W 2021 r. ukończyłam aplikację legislacyjną. Jestem absolwentką studiów I stopnia historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Mimo że zawsze trudno było mi się ostatecznie zdecydować, co właściwie chcę w życiu robić – być prawnikiem, czy zajmować się sztuką – to chyba nareszcie udało mi się znaleźć ideale połączenie, którym jest dla mnie praca w Krajowej Izbie Architektów, gdzie zajmuję się legislacją. Konieczność śledzenia, analizowania i „przekładania” na sytuację architekta zmian w przepisach daje poczucie bycia ciągle „na bieżąco”.

Nie ma jednak nic cenniejszego niż możliwość rozmowy z mnóstwem wspaniałych ludzi – architektów, traktujących swój zawód jako misję, pasję czy nawet powołanie. Tylko to pozwala zrozumieć, dlaczego właściwie zawód architekta jest zawodem zaufania publicznego, na czym polega jego odpowiedzialność, po co architektom (i ich klientom) etyka zawodowa. I wreszcie, mam teraz możliwość zetknięcia się z realnymi problemami osób wykonujących zawód architekta, stąd prawo mogę konfrontować z rzeczywistością, a to jest dla mnie najcenniejsze.

Z ogromną przyjemnością będę nie tylko analizowała bieżące problemy prawne, zmiany w przepisach, ale też rozwiązywała kazusy, które podsuwa życie.

 

Wykaz publikacji

 1. Nieznane skarby Pragi. Malowidła w oficynie budynku przy ul. Targowej 50/52 na warszawskiej Pradze, [w:] Artifex nr 15/2013;
 2. Prawa kulturalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, [w:] Studia Iuridica Toruniensia 2013, vol 13;
 3. Czy architekt jest osobą publiczną? Zakres dozwolonej krytyki dziennikarskiej skierowanej wobec twórczości architekta, [w:] Zeszyty Naukowe Koła Naukowego Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego nr 3/2014;
 4. Sprawozdanie z konferencji Pozbawienie wolności nie pozbawia praw, Bydgoszcz 7 czerwca 2014 r., [w:] Palestra nr 11-12/2014;
 5. Sprawozdanie z konferencji Inność, tolerancja, uprzedzenia, Warszawa 12 kwietnia 2014 r., [w:] Palestra nr 10/2014;
 6. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 16 października 2012 r. w sprawie Smolorz przeciwko Polsce, [w:] Ius Novum nr 1/2015;
 7. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie Stankiewicz i inni przeciwko Polsce (nr 2), [w:] Palestra nr 9/2016;
 8. Zarządca sukcesyjny zajmie się przedsiębiorstwem po śmierci właściciela? Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, [w:] Zawód: Architekt nr 57/2017;
 9. Zmiany w Warunkach Technicznych budynków/lektura obowiązkowa, [w:] Zawód: Architekt nr 58/2017;
 10. Architekcie, nie bój się krytyki / kto, gdzie i jak może krytykować architekta?, [w:] Zawód: Architekt nr 60/2018;
 11. Prawna ochrona tytułu „architekt”. Projekt ustawy o architektach z 1 października 2018 r., [w:] Zawód:Architekt nr 64/2018;
 12. Normy dla biznesu czy biznes norm?, [w:] Zawód: Architekt nr 67/2019;
 13. Zabytki w paragrafach, [w:] Zawód: Architekt nr 73/2020;
 14. Nowelizacja prawa budowlanego od A do Z, [w:] Zawód: Architekt nr 74/2020;
 15. Domy do 70m2 – nowe procedury administracyjne, [w:] Zawód: Architekt nr 82/2021;
 16. M. Wółkowska, G. Jachym, Na rzecz dobrego prawa, [w:] Zawód: Architekt nr 85/2022;
 17. Cyfryzacja na budowie, [w:] Zawód: Architekt nr 87/2022.