Nowa ustawa o zawodzie architekta – znamy projekt!

Od wielu miesięcy środowisko architektów w napięciu oczekiwało momentu opublikowania projektu nowej ustawy o zawodzie architekta. I stało się! Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach ukazał się właśnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Czy zmienią się zasady nadawania uprawnień, jakie zadania powierzono samorządowi zawodowemu, co z odpowiedzialnością zawodową? To wszystko wyjaśniam poniżej.

Uprawnienia budowlane. Zgodnie z projektem w zawodzie architekta nadawane są: uprawnienia budowlane pierwszego stopnia oraz uprawnienia budowlane drugiego stopnia. Uprawnienia budowlane w zawodzie architekta drugiego stopnia mogą być rozszerzone o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Projekt zakłada, że do zdobycia uprawnień budowlanych pierwszego stopnia w zawodzie architekta niezbędne jest: ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury, odbycie półrocznej praktyki przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych dotyczących architektury, wchodzących w skład projektu technicznego oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Natomiast, aby uzyskać uprawnienia budowlane drugiego stopnia niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych pierwszego stopnia w zawodzie architekta, odbycie półtorarocznej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych dotyczących architektury, wchodzących w skład projektu technicznego oraz odbycie półrocznej praktyki zawodowej na budowie, jak też złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu. Osoby, które będą chciały rozszerzyć zakres uprawnień budowlanych o kierowanie robotami budowlanymi będą musiały odbyć dodatkową roczną praktykę na budowie.

Jedna odpowiedzialność dyscyplinarna. Do tej pory regulacje prawne przewidywały dwie odpowiedzialności: odpowiedzialność zawodową w budownictwie oraz odpowiedzialność dyscyplinarną członków samorządu zawodowego. W nowym projekcie zastąpiono je jedną odpowiedzialnością dyscyplinarną. To zmiana oczekiwana przez środowisko. Warto zauważyć, że jedna odpowiedzialność dyscyplinarna za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych funkcjonuje na gruncie innych samorządów zawodowych.

Obowiązek kształcenia ustawicznego. Do głównych obowiązków samorządów zawodowych dodano kształcenie ustawiczne swoich członków.

Konsultacje publiczne projektu potrwają do 22 września 2017 r. Projekt dostępny tu

Komentarze Facebook