Wszystkie domy jednorodzinne na zgłoszenie?

Na początku wakacji do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane (projekt dostępny tu). Zakłada on, że budowa wszystkich domów jednorodzinnych – nawet tych, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę, na której zostały zaprojektowane – wymagać może jedynie zgłoszenia.

Warunkiem ma być zgoda udzielona przez właściciela lub użytkownika wieczystego działki lub działek, na które rozciąga się obszar oddziaływania. Zgoda taka udzielona miałaby zostać w formie pisemnej. Podobnie projekt przewiduje, że zgłoszeniem ma zostać objęta przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych – po uprzedniej, pisemnym udzieleniu zgody przez właściciela lub użytkownika wieczystego działki lub działek, na które rozciąga się obszar oddziaływania.

Autorzy projektu wskazują, że proponowana zmiana stworzyłaby realną możliwość budowy domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia, gdyż dziś niewiele jest inwestycji, których obszar oddziaływania nie wkracza na sąsiednie działki.

18 lipca br. projekt skierowany został do I czytania w Komisji Infrastruktury. Czy zmiany te mają szansę wejść w życie przekonamy się już po sejmowych wakacjach – przypomnijmy, że Sejm wznawia obrady już 12 września.

Komentarze Facebook