50% koszty uzyskania przychodów dla architektów – nadchodzą zmiany.

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W trakcie prac legislacyjnych do projektu dodano zmiany dotyczące powrotu do 50% kosztów uzyskania przychodów do górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej – postulowane już od dawna przez środowiska twórców.

W projekcie dokładnie wskazano, którzy twórcy będą mogli skorzystać z odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów do górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Wśród nich wskazano również ARCHITEKTÓW.

Ponadto z wyższych kosztów uzyskania przychodów skorzystać będą mogli m.in.  architekci wnętrz, architekci krajobrazu, urbaniści, literaci, twórcy sztuk plastycznych, muzycy, fotografowie, twórcy audiowizualni, twórcy programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

W aktualnym stanie prawnym łącznie 50% koszty uzyskania przychodów nie mogą być wyższe od 1/2 kwoty, która stanowi górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc 42 764 zł. Po zmianach ma to być kwota 85 528 zł.

10 listopada br. Senat przyjął ustawę bez poprawek.

Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2018 r.

Projekt dostępny TU. 

Komentarze Facebook