Powstają ministerialne standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokument nie będzie miał mocy wiążącej, pozostanie – jak wskazuje MIB – „kodeksem dobrych praktyk”. Projekt zawiera przykłady optymalnych rozwiązań projektowych, często również w formie graficznej. Poradnik służyć ma nie tylko projektantom, ale wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego. Ministerstwo wskazuje, że standardy mają służyć „uwrażliwieniu obecnych i przyszłych architektów i inżynierów budownictwa na potrzeby użytkowników”.

Na przełomie czerwca i lipca projekt poddany został konsultacjom społecznym. Zapoznać się z nim można na stronie ministerialnego Biuletynu Informacji Publicznej.

Komentarze Facebook