Powstaną „Polskie Domy Drewniane”

Powstanie państwowa spółka akcyjna pod nazwą „Polskie Domy Drewniane” – to główne założenie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (projekt dostępny tu). Spółka ma zostać utworzona przez Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Bank Ochrony Środowiska. Jaki jest cel powołania nowej spółki – zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem oraz z opcją dojścia do własności.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że nowy podmiot ma spełniać rolę „inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe”. Spółka ma zająć się energooszczędnym budownictwem drewnianym – budową nieruchomości, zarządzaniem nimi oraz wynajmowaniem i sprzedażą. PDD będą również nabywać grunty pod nieruchomości, remontować i modernizować obiekty przeznaczone na cele mieszkaniowe, rozwijać technologię przetwarzania drewna, nabywać oraz sprzedawać produkty drewniane. Spółka będzie mogła również prowadzić każdą inną działalność powiązaną z energooszczędnym budownictwem. Wybudowane nieruchomości mają być przeznaczone zarówno na wynajem, jak i sprzedaż (najem z możliwością dojścia do własności) dla osób średnio i mniej zamożnych.

Autorzy projektu (ministerstwo środowiska) podkreślają ciągły wzrost budownictwa drewnianego, w zawiązku z czym, konieczne jest określenie prawnych ram regulujących ten obszar. Projektodawcy wyliczyli w uzasadnieniu wiele zalet domów drewnianych (szybka realizacja – w przypadku domu jednorodzinnego nawet 3 miesiące; lekkość, trwałość i odporność konstrukcji; łatwość modernizacji i przede wszystkim przyjazność dla środowiska). Za sprawą ustawy drewno konstrukcyjne w formie surowca ma przechodzić proces przygotowawczy w Polsce. Ministerstwo wyjaśnia, że: „Obecnie zdecydowana większość drewna konstrukcyjnego używanego przy budowie domów po pozyskaniu w formie surowca w Polsce transportowana jest zagranicę gdzie wyspecjalizowane firmy przygotowują drewno do stanu niezbędnego do wykorzystania budowlanego. Dopiero potem drewno trafia do polskich firm gdzie jest stosowane do produkcji prefabrykatów. Posiadanie rodzimej technologii może pozytywnie wpłynąć na budownictwo drewniane i może w przyszłości spowodować znaczne obniżenie kosztów, tym samym wpłynie na spadek cen nieruchomości. Ewentualne uruchomienie linii technologicznej produkcji drewna konstrukcyjnego pozytywnie wpłynie na rynek pracy”. 

Projekt zakłada również zmiany w prawie ochrony środowiska oraz przyrody.

Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 lipca 2018 r.

 

Komentarze Facebook