Powstanie Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury?

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury.

Poza problemami dotyczącymi architektury i urbanistyki Instytut ma zajmować się: planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, rewitalizacją, mieszkalnictwem oraz zabytkami nieruchomymi.

Nadzór nad Instytutem ma sprawować Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Nowy instytut ma – w ocenie MIB – wypełniać misję „poprzedników” bardziej efektywnie. Jak wyjaśnia ministerstwo „instytuty mają podobny profil działalności związany z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a ich połączenie może przyczynić się do powstania prężnie działającego instytutu wspierającego prace resortu, bowiem aktualnie w Polsce brak jest nowoczesnej, silnej jednostki badawczej, wyspecjalizowanej w powyższych tematach niezbędnej dla realizacji kluczowych zadań Ministerstwa”.

Zgodnie z projektem rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Na razie zostało ono skierowane do konsultacji publicznych. Z jego treścią można zapoznać się TU.

Komentarze Facebook