Decyzja konserwatora zabytków a ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Problemy, z którymi spotykają się architekci w ramach projektowania przy zabytkach usytuowanych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej jako MPZP) oraz analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, pozwalają sformułować dwa …

Ochrona zabytków zagospodarowanie przestrzenne postępowanie administracyjne Szansa na rozwiązanie problemu reklam w miastach? Projekt tzw. ustawy inwestycyjnej przewiduje wprowadzenie obowiązkowej „uchwały reklamowej”.

Pisałam już o tym, jakie zmiany zamierza wprowadzić resort infrastruktury w prawie budowlanym. Teraz czas na temat trochę lżejszy, ale również bardzo istotny. Mianowicie reklamy szpecące miasta, zabytkowe kamienice, zalewające …

Ograniczanie zakresu uprawnień zawodowych w drodze rozporządzenia, uprawnienia nadzoru budowlanego, bariery architektoniczne – tym wszystkim zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich w ubiegłym roku. Warto wiedzieć, z jakimi sprawami można zwrócić się do RPO.

15 września br. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w Sejmie Informację o działalności za ubiegły rok wraz ze stanowiskiem sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jakie sprawy z zakresu działalności architekta podejmował Rzecznik? …