Zakres uprawnień budowlanych zostanie uregulowany w ustawie- jest wyrok TK

Pisałam już na blogu o toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniu w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych w drodze rozporządzenia (rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Po dzisiejszej rozprawie już wiemy, że kwestie te powinny zostać uregulowane w ustawie. Skład sędziowski okazał się w tej sprawie jednomyślny – wyrok zapadł jednogłośnie. Trybunał orzekł jednocześnie, że przepisy stracą moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Polska Izba Inżynierów Budownictwa jeszcze w marcu 2015 r. (dokumentacja postępowania dostępna tu: http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2039/15). Do postępowania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Swoje stanowiska zgłosili ponadto Prokurator Generalny oraz Sejm.

Trybunał orzekł, że: „art. 16 pkt 3 prawa budowlanego w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)orazLp. 7 i 8 załącznika nr 2, a także Lp. 5 i 6 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia są niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 ustawy powołanej w punkcie 1.”

W pozostałym zakresie postępowanie umorzono.

Trybunał ogłaszając wyrok podkreślił, że przepisy regulujące zakres uprawnień budowlanych stanowią ograniczenie wolności wykonywania zawodu, która to wolność znajduje odbicie w art. 65 ust. 1 Konstytucji. TK wyjaśnił, że limitacja taka określona może zostać jedynie w drodze ustawy (art. 65 ust. 1 Konstytucji), co zresztą sędziowie wielokrotnie podkreślali już w swoich orzeczeniach.

Teraz Sejm musi opracować nowelizację ustawy. W kontekście przedstawiania wciąż nowych, rewolucyjnych pomysłów i zmian można domyślać się, że przepisy nie będą tak po prostu „przeniesione” z rozporządzenia do ustawy. Wciąż ważą się losy nowej ustawy o zawodzie, tzw. ustawy inwestycyjnej i oczywiście projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W ostatnim czasie zmienił się też zakres działania poszczególnych ministrów – sprawy architektury niejako podzielone zostały między resort inwestycji i rozwoju a ministerstwo kultury. Czekamy więc na propozycję nowego kształtu przepisów dotyczących uprawnień.

Wyrok dostępny tu: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10028-prawo-budowlane-ograniczenia-zakresu-uprawnien-budowlanych/

 

Komentarze Facebook

Jeden komentarz

  1. TK odroczył utratę mocy przepisów na 12 m-cy. Stwierdził jednak ich niezgodność z Konstytucją. Co to oznacza? Moim zdaniem oznacza to, że przepisy obowiązują w zakresie w jakim są zgodne z Konstytucją, tj. art. 16 ust. 3 obowiązuje poza delegacją dla Ministra do wprowadzania ograniczeń lub podawania zakresu uprawnień budowlanych zaś rozporządzenie obowiązuje w części nie dotyczącej również tych spraw. Dotyczy to również wstecz (sądy mogą stwierdzać że ograniczenia nie były ważne). Inaczej nie da się pogodzić zasadę państwa prawa. Tak podaje wielu konstytucjonalistów co do sytuacji prawnej po orzeczeniu TK o niezgodności z Konstytucją i odroczeniem utraty mocy przepisów.
    Ponadto sądy nie są zobowiązane do stosowania rozporządzeń, jeśli stwierdzą, że nie są one zgodne z Konstytucją nawet bez zwracania się w tej sprawie do TK.

Możliwość komentowania jest wyłączona.