Zakres uprawnień budowlanych zostanie uregulowany w ustawie- jest wyrok TK

Pisałam już na blogu o toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniu w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych w drodze rozporządzenia (rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Po dzisiejszej rozprawie już wiemy, że kwestie te powinny zostać uregulowane w ustawie. Skład sędziowski okazał się w tej sprawie jednomyślny – wyrok zapadł jednogłośnie. Trybunał orzekł jednocześnie, że przepisy stracą moc obowiązującą po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Polska Izba Inżynierów Budownictwa jeszcze w marcu 2015 r. (dokumentacja postępowania dostępna tu: http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2039/15). Do postępowania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. Swoje stanowiska zgłosili ponadto Prokurator Generalny oraz Sejm.

Trybunał orzekł, że: „art. 16 pkt 3 prawa budowlanego w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)orazLp. 7 i 8 załącznika nr 2, a także Lp. 5 i 6 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia są niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 ustawy powołanej w punkcie 1.”

W pozostałym zakresie postępowanie umorzono.

Trybunał ogłaszając wyrok podkreślił, że przepisy regulujące zakres uprawnień budowlanych stanowią ograniczenie wolności wykonywania zawodu, która to wolność znajduje odbicie w art. 65 ust. 1 Konstytucji. TK wyjaśnił, że limitacja taka określona może zostać jedynie w drodze ustawy (art. 65 ust. 1 Konstytucji), co zresztą sędziowie wielokrotnie podkreślali już w swoich orzeczeniach.

Teraz Sejm musi opracować nowelizację ustawy. W kontekście przedstawiania wciąż nowych, rewolucyjnych pomysłów i zmian można domyślać się, że przepisy nie będą tak po prostu „przeniesione” z rozporządzenia do ustawy. Wciąż ważą się losy nowej ustawy o zawodzie, tzw. ustawy inwestycyjnej i oczywiście projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W ostatnim czasie zmienił się też zakres działania poszczególnych ministrów – sprawy architektury niejako podzielone zostały między resort inwestycji i rozwoju a ministerstwo kultury. Czekamy więc na propozycję nowego kształtu przepisów dotyczących uprawnień.

Wyrok dostępny tu: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10028-prawo-budowlane-ograniczenia-zakresu-uprawnien-budowlanych/

 

Komentarze Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *