Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna bez konkursu

Projekt specustawy został skierowany do Sejmu. To już ostatni etap procesu legislacyjnego, więc można się spodziewać, że wejdzie on w życie w podobnym kształcie.

Wśród najważniejszych zmian, jakie pojawiły się w projekcie w ostatnim czasie, jest rezygnacja z obligatoryjnego konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Właściwie, jeśli brać pod uwagę kształt, w jakim konkurs miał być przeprowadzony (według poprzedniej wersji projektu) to dobrze, że został on usunięty. Miał on bowiem być całkowicie zdominowany przez inwestora (inwestor miał wskazywać większość składu komisji konkursowej, przygotowywać regulamin, nie wskazano żadnych kryteriów oceny czy kryteriów wybory). W takim przypadku konkurs i tak byłby fikcją.

Ponadto w ostatniej wersji wskazano, kto będzie mógł wykonać koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Niestety nie jest to tylko uprawniony architekt, ale również urbanista i uwaga – absolwenci gospodarki przestrzennej, czy podyplomowych studiów planowania, urbanistyki i gospodarki przestrzennej (którzy ukończyli wcześniej jakiekolwiek studia).

Pozostaje mieć nadzieję, że w toku prac sejmowych ten błąd zostanie naprawiony.

Komentarze Facebook