Wakacyjne podsumowanie prac legislacyjnych

Już za chwilę rozpoczynają się sejmowe wakacje. We wrześniu kolejne posiedzenia, nowe pomysły i zmiany. Czym zaskoczy nas ustawodawca po wakacjach? Jakie zmiany zaproponuje resort inwestycji? To dobry czas na małe podsumowanie, tym bardziej, że Prawodlaarchitekta.pl obchodzi pierwsze urodziny.  

Na początku września resort opublikował propozycję nowej ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Teraz, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającym niekonstytucyjność ograniczania uprawnień budowlanych w drodze rozporządzenia Ministerstwo przygotowuje nowy, zupełnie inny projekt. Wiele wskazuje na to, że już niedługo poznamy projekty dwóch odrębnych ustaw – o zawodzie architekta i zawodzie inżyniera budownictwa  Takie rozwiązanie postuluje Izba Architektów (patrz tu), jak również Narodowy Instytut Architektury. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało.

We wrześniu przedstawiono projekt tzw. ustawy inwestycyjnej (ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego), która wprowadzić miała zmiany do prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (już wiemy, że nie powróci ona w takim kształcie, jak proponowano na początku – choć wiele z zapisów, które się tu pojawiły należało pochwalić).

W listopadzie poznaliśmy nową wersję kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Dalszych jego losów nie znamy (Ministerstwo zapowiadało jeszcze niedawno, że do projektu powróci po wyborach samorządowych). Więcej na temat kodeksu tu. Resort powołał zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na swojej stronie internetowej Ministerstwo zapowiada, że zespół ma dokonać przeglądu przygotowanych projektów aktów prawnych – dotyczy to szczególnie projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Na przełomie roku zmagaliśmy się z nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, która niemal do ostatniego dnia była modyfikowana. Więcej na temat nowelizacji tu

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, o której można przeczytać tu. Wprowadzono zmiany w kosztach uzyskania przychodów (patrz tu), a tzw. Konstytucję dla Nauki rozpatruje właśnie Senat (więcej tu).

I na koniec niezbyt smaczna wisienka na legislacyjnym torcie – w marcu w RCLu pojawił się projekt tzw. specustawy mieszkaniowej, który uchwalony został już przez Sejm. Głównym, ale nie jedynym mankamentem ustawy jest to, że za zgodą rady gminy umożliwia budowanie z pominięciem planu miejscowego. O projekcie wielokrotnie pisałam na blogu (patrz m.in. tu i tu). 

Obserwując tempo zmian i styl ich przyjmowania mam wrażenie, że jedyne co możemy zrobić to próbować za nimi nadążyć, tak aby wiedzieć co się w prawie zmieniło. Niewiele przynoszą konsultacje społeczne czy stanowiska kompetentnych, zainteresowanych środowisk.

Tak czy inaczej jedno jest pewne – czas udać się na wakacje i na chwilę odpocząć od legislacyjnego szaleństwa…

Komentarze Facebook