Ograniczanie zakresu uprawnień zawodowych w drodze rozporządzenia, uprawnienia nadzoru budowlanego, bariery architektoniczne – tym wszystkim zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich w ubiegłym roku. Warto wiedzieć, z jakimi sprawami można zwrócić się do RPO.

15 września br. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił w Sejmie Informację o działalności za ubiegły rok wraz ze stanowiskiem sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jakie sprawy z zakresu działalności architekta podejmował Rzecznik? …

Zmiany w zasadach funkcjonowania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Kto będzie wydawał zgodę inwestycyjną oraz decyzję zintegrowaną, jakie będą zasady powoływania inspektorów nadzoru budowlanego, jaki będzie zakres uprawnień poszczególnych organów administracji po wejściu w życie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego? Wątpliwości te …